Homeopatia toimii tutkitusti vähintään yhtä hyvin kuin tavanomaiset lääkkeet

Vaikka homeopatia on maailman toiseksi käytetyin hoitomuoto, vielä joskus törmää väitteeseen, ettei se toimisi. Sen lausuja ei ota huomioon, että miljoonat ihmiset ympäri maailmaa hyötyvät homeopatian käytöstä joka päivä ja Eurooppalaisista joka kolmas käyttää homeopatiaa.

Käyttäjien kokemukset homeopatian tehokkuudesta monenlaisten vaivojen hoidossa ovat positiivisia, josta on myös tieteellistä tutkimusta. Vaikka tutkimuksen tekeminen näin yksilöllisen hoitomuodon vaikuttavuuden tutkimisessa onkin haasteellista, ne tukevat kokemustietoa.

META-ANALYYSISSÄ SATUNNAISTETUISTA JA KONTROLLOIDUISTA TUTKIMUKSISTA SELVIÄÄ HOMEOPATIAN TEHOKKUUS
Huhtikuussa 2001 PubMedissä julkaistiin tutkimus, jossa homeopatian tehokkuutta vertailtiin perusterveydenhuollossa tavanomaisen lääketieteen kanssa kolmen yleisesti esiintyvän kliinisen sairauden hoitamisessa.

Homeopatian tehokkuutta verrattiin tavanomaiseen lääketieteeseen kansainvälisesti useissa paikoissa toteutetussa, mahdollisuuksia kartoittavassa havaintotutkimuksessa ja reaalimaailman lääketieteellisessä ympäristössä.
Tutkimukseen osallistui kolmekymmentä perinteisen lääketieteen lisensoitua tutkijaa kuudella klinikalla neljässä eri maassa sekä heidän 500 potilastaan, joilla oli ainakin yksi seuraavista kolmesta oireesta:
1) ylempien hengitysteiden oireet, mukaan lukien allergiat
2) alahengitysteiden oireet, mukaan lukien allergiat
tai 3) korvaoireet.

Tutkimuksessa arvioitiin ensisijaisesti vastetta hoitoon, jonka määritelmä oli joko parantunut tai merkittävästi kohentunut 14 päivän hoidon jälkeen. Toissijaiset tulosten arviointikriteerit olivat:
1) toipumisaste
2) haittavaikutusten esiintyminen
3) potilaan tyytyväisyys
ja 4) konsultaation kesto.

Vertailussa oli mukana kaikkiaan 456 potilaskäyntiä, joista 281 sai homeopatiaa ja 175 tavanomaista lääkettä vaivoihinsa. Homeopatiaa saaneiden potilaiden vaste hoitoon ensisijaisen arvioinnin kriteerillä eli parantunut/merkittävästi kohentunut olo oli 82,6% ja tavanomaisen lääkkeen saaneilla 68%.

Paranemista vähemmän kuin yhdessä päivässä ja 1-3 päivässä havaittiin 67,3%:lla homeopatiaa saaneista ryhmistä ja 56,6%:lla tavanomaista lääkehoitoa saaneista.

Haittavaikutukset tavanomaisella lääkkeellä hoidetuilla olivat 22,3% ja homeopaattisilla hoidetuista 7,8%.

Erittäin tyytyväisiä hoitovasteeseen oli 79 % homeopatialla hoidetuista potilaista ja 65,1% tavanomaisella lääketieteellä hoidetuista potilaista. Molemmissa hoitoryhmissä 60%:lla tapauksista vastaanottokäynnit kestivät 5 - 15 minuuttia.
Johtopäätös tutkimuksesta on, että homeopatia vaikuttaa olevan vähintään yhtä tehokasta kuin perinteinen lääketieteellinen hoito hoidettaessa potilaita, joilla on joku näistä kolmesta tutkitusta sairaustilasta.

LÄHDE
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11327521

LINKIT
https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2014/11/Commission_Report_Dir_92-73_and_92-74_Homeo_July_1997.pdf
https://www.hri-research.org/resources/research-databases/
https://www.homeopathyawareness.com/research-and-evidence/#q6

Maailman toiseksi käytetyintä lääkehoitomuotoa homeopatiaa on tutkittu ihmisten, eläinten, kasvien ja metsänhoidossa ja myös laboratoriomaljassa.

Homeopatiasta on julkaistu yli 600 tutkimusta, ja lisää tehdään päivittäin.
Tutkimukset osoittavat homeopatian tehokkuuden monenlaisissa akuuteissa sairastumisissa ja epidemioissa, ja myös kroonisissa sairauksissa, kuten ihottumat, astma, ylempien hengitysteiden sairaudet, korvatulehdukset, fibromyalgia, vaihdevuodet, ripuli, ADHD, ärtyvä suoli, masennus,...

On myös laboratoriotutkimuksia, jotka osoittavat homeopaattisten lääkkeiden vaikutuksen yksittäisiin soluihin, mukaan lukien syöpäsolut.

Lue lisää homeopatian tutkimuskeskuksen sivustolta
Löydät kymmeniä sivuja suomennettuja tutkimusreferaatteja Homeopaattinen Ensiapu ja Luonnonmukainen Paraneminen HomeopatiaHelp -tietokirjasta

Esimerkkejä tutkimuksista:

Korvatulehdus hoituu homeopatialla

Jo yksi antibioottikuuri vaikuttaa suoliston mikrobistoon lapsilla ja aikuisilla. Siitä toipuminen voi kestää kauan. Siksi luonnonmukaiset avut ovat arvokkaat.

Esimerkiksi korvatulehdukset hoituvat yleensä hyvin homeopatialla, kertoo sveitsiläinen seurantatutkimus:

230 korvatulehduksesta kärsivälle lapselle annettiin homeopaattinen lääke. Jos se ei helpottanut oloa, annettiin toinen homeopaattinen lääke 6 tunnin jälkeen. Jos sekään ei auttanut, vasta sitten aloitettiin antibiootti.
39 % lapsista parani ensimmäisen kuuden tunnin jälkeen.
33 % parani toisen lääkkeen jälkeen.
28 % joutui aloittamaan antibiootin.
(Toim.huom. Mikäli lääkkeenvalintaan olisi perehdytty paremmin, todennäköisesti antibioottia ei olisi tarvinnut ollenkaan.)
Tutkijoiden mukaan homeopatiaa saaneet toipuivat 2,4 kertaa nopeammin plaseboa saaneisiin verrattuna ja homeopaattinen hoito tuli myös halvemmaksi.
Suomessa vuoden 2014 tilaston mukaan terveyskeskuksissa tehtiin välikorvatulehduksen vuoksi yli 130 000 käyntiä.
Lisäksi kannattaa huomioida jokaisen antibioottikuurin vaikutus antibiooteille resistenttien bakteereiden kehittymiselle, joka on suurin riski koko ihmiskunnan tuhoutumiselle.
Sen vuoksi homeopatialla hoitamiseen kannattaa perehtyä ja opetella perusasiat niin, että perheen pienet akuutit vaivat osaa hoidella itse. Sitä tarkoitusta varten kirjoitimme erikoislääkärin kanssa Homeopaattinen Ensiapu ja Luonnonmukainen Paraneminen eli HELP -tietokirjan.
Frei, H., & Thurneysen, A. (2001). Homeopathy in acute otitis media in children: treatment effect or spontaneous resolution? The British homoeopathic journal, 90(4), 180–182. https://doi.org/10.1054/homp.1999.0505
Saukkonen S-M, Vuorio S. Perusterveydenhuolto 2014. Tilastoraportti. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. 6/2016

Ylempien hengitysteiden infektiot hoituvat homeopatialla

Homeopatia päihittää antibiootit ylempien hengitysteiden infektioissa.
Monikansallinen vertaileva tehokkuustutkimus akuuteista hengitysvaikeuksista johti 82,6 prosentin vasteeseen homeopatialla verrattuna 68 prosenttiin tavanomaisessa hoidossa 14 päivän jälkeen.
Tämän tutkimuksen replikaatioon osallistui 1 577 potilasta, joista 857 sai homeopaattista ja 720 tavanomaista hoitoa: paraneminen oli huomattavasti nopeampaa homeopatialla.
Lähteet:
**Riley D, Fischer M, Singh B, et ai. (2001). Homeopatia ja perinteinen lääketiede: Tuloksia koskeva tutkimus, jossa verrataan tehokkuutta perusterveydenhuollon ympäristössä. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 7:149–159.
**Haidvogl M Riley D, Heger M et ai. Homeopaattinen ja tavanomainen hoito akuutteihin hengitystie- ja korvavaivoihin: vertaileva tutkimus tuloksista perusterveydenhuollossa BMC Complement Altern Med. 2007; 7:7.

Keuhkoputkentulehdus hoituu homeopatia

Saksalaisten lääkäreiden toimesta tehty tutkimus, jossa 3 viikon hoitojakson jälkeen todettiin, että homeopatiaa saaneet yskivät lyhyemmän ajan, kuin plaseboa saaneet.

Diefenbach M, Schilken J, Steiner G, Becker HJ (1997). Homöopathische Therapie bei Erkrankungen der Atemwege. Auswertung einer klinischen Studie bei 258 Patienten [Homeopathic therapy in respiratory tract diseases. Evaluation of a clinical study in 258 patients]. Zeitschrift für Allgemeinmedizin; 73:308–314.

Homeopatia edistää toipumista

Homeopaattinen Arnica montana vaikuttaa tutkitusti toipumiseen ja paranemiseen makrofagi-solujen kautta ja stimuloi merkittävästi kolmen geenin ilmentymistä, jotka säätelevät ihmissoluja ympäröivän kudoksen eli solunulkoisen matriisin säätelyproteiineja.
Makrofagit ovat erikoistuneita soluja, jotka osallistuvat bakteerien ja muiden haitallisten organismien havaitsemiseen ja tuhoamiseen sekä vaurioituneen kudoksen korjaamiseen ja uudistamiseen.
Arnicalla on myönteisiä vaikutuksia solujen tarttumiseen ja migraatioon kudosten kehityksen ja paranemisen aikana.
Lähde: Marzotto M. et al. Fibronektiinigeenin lisäsäätely Arnica montanalla ihmisen makrofageissa: validointi reaaliaikaisella polymeraasiketjureaktiomäärityksellä. Homeopatia. Huhtikuu 2020.

Homeopatialla vaikutus verenpaineeseen ja sykkeeseen

Homeopaattinen lääke tuntuu sykkeessä ja verenpaineessa. Autonominen hermosto reagoi homeopaattisiin lääkkeisiin.

Tutkimuksessa tarkkailtiin homeopaattisten lääkkeiden vaikutusta sykkeen ja verenkierron fysiologiseen vaihteluun.
77 potilaan sykkeen ja verenkierron vaihtelun spektrit kirjattiin ennen ja jälkeen Aconitum napellus (6c, 10M), Arsenicum-album (200c, 1M), Gelsemium sempervirens ( 200c, 1M), Phosphorus (200c, 1M), Pulsatilla nigricans (200c) ja Sulphur (200c, 1M) ja sitä verrattiin lumelääkekontrolliin.
Huippujen amplitudi, matalataajuinen, keskitaajuinen ja korkeataajuinen mitattiin interventio-analyysia varten. Minkä tahansa kelvollisen piikin amplitudin kasvua 100% tai 50%: n laskua pidettiin merkittävänä muutoksena.

Koehenkilöillä Aconitum napellus tuotti vasteen sykevälivaihtelussa (HRV) 30c:n vahvuudessa ja verenkierron vaihtelussa 1M:n vahvuudessa. Sulphur 200c ja 1M, Gelsemium 200c ja Pulsatilla 200c tuottivat 62,5%: n vasteen HRV: ssä 16,6%:n lumelääkevastetta vastaan. Gelsemium, Phosphorus ja Sulphur tuottivat verenkierron vaihteluvasteen 1 M:n vahvuudessa, samanlaisen kuin Aconitum napellus 1 M:n vaste.

Päätelmät: Nämä tiedot viittaavat siihen, että homeopaattisten lääkkeiden vaste on mahdollista tallentaa autonomisen hermoston fysiologisiin parametreihin.

Ärtyvä suoli hoituu homeopatia

Intiassa tehty kliininen tutkimus antoi ensimmäiset todisteet siitä, että yksilöllinen homeopatia on lumelääkettä huomattavasti tehokkaampi hoidettaessa ärtyvän suolen oireyhtymää (IBS), joka on yleinen ja ahdistava ruoansulatushäiriö. Aiemmin vain yksilöimättömiä homeopaattisia IBS-lääkkeitä on testattu lumelääkettä vastaan ​​kliinisissä tutkimuksissa.

Tämä uusi tutkimus (kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu ja satunnaistettu tutkimus, joka perustuu 60 potilaaseen) on tärkeä ennakkotapaus.

Yksilöllistä homeopatiaa saaneiden potilaiden elämänlaatu ja oireiden vakavuus paranivat merkittävästi kolmen kuukauden hoitojakson aikana. Linkki tutkimukseen