Kokonaisvaltaisen Hyvinvoinnin OhjausTM

Klassinen Homeopatia & Psykokinesiologia

Homeopatialla on paljon annettavaa naisille

Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja, kuten Homeopatiaa, käytetään paljon ympäri maailmaa (1). Suurin osa näiden hoitojen asiakaskunnasta koostuu naisista. Yleisimmät vaivat, joihin he hakevat apua ovat lisääntymiseen ja hormonaaliseen toimintaa liittyvät ongelmat, kuukautishäiriöt, raskaudenaikaiset vaivat ja synnytyksen avuksi.

Homeopatialla onkin pitkä historia näiden vaivojen menestyksekkäässä hoidossa. Hellävarainen, nopea, tasapainottava ja ei riippuvaisuutta aiheuttava sekä turvallinen hoitomuoto on yhä useampien valinta. Tutkimusten mukaan 64-80% Homeopaatilla käyvistä asiakkaista on naisia (2).

Homeopatia on turvallinen vaihtoehto monien vaivojen hoitamiseen

Käytännön kokemus yli 220 vuoden ajalta on osoittanut Homeopatian olevan turvallinen käytää raskaana ollessa ja synnytyksessä. Homeopatian turvallisuuden tutkimuksen tulokset näyttävät, että yksi viidestä kokee oireiden pahenemista lyhyen aikaa valmisteen ottamisen jälkeen, mutta se on hyvin lievää ja hetkellistä (3-6).

Homeopatia voi lisätä hedelmällisyyttä, raskaudenaikaista hyvinvointia, helpottaa aamupahoinvointia, synnytystä, rintaruokintaa ja hormonien tasapainottumista ja kehon ja mielen toipumista synnytyksen jälkeen (7).

 

Homeopaattinen hoito auttaa kehoa parantamaan itsensä

Mitä Homeopaattisella hoidolla on tarjota naisille?

Homeopatialla on mahdollista hoitaa monia naisten vaivoja. Siitä on lisääntyvässä määrin myös tieteellistä tutkimusaineistoa muunmuassa: menopausaalisiin kuumiin aaltoihin, yöhikoiluun, päänsärkyihin, uupumukseen, ahdistuneisuuteen, PMS:ään, kuukautishäiriöihin, hedelmättömyyteen ja raskaudenaikaisiin ja -jälkeisiin vaivoihin.

Homeopatialla voidaan hyvin tuloksin hoitaa myös monia muita naisille yleisiä vaivoja ja sairauksia kuten: fibromyalgia, masennus, migreeni ja jännityspäänsäryt, vain muutamia mainitakseni.

Hormonaaliset vaivat

Hormonit säätelevät ihmisen kaikkia elintoimintoja. Hormonaalinen toiminta muodostaa monimutkaisen säätely- ja viestintäjärjestelmän, joka auttaa meitä muunmuassa sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin. Koska hormonaalinen järjestelmä on kehon herkimpiä hienosäätöjärjestelmiä ja kaikkein alttein reagoimaan niin ulkoisiin kuin sisäisiinkin vaikutteisiin, se reagoi myös erittäin herkästi Homeopaattiseen hoitoon.

Homeopaattisesta hoidosta voit saada helpotusta kaikenlaisiin hormonaalisiin vaivoihin, esimerkiksi PMS- oireisiin, vaihdevuosien aikaisiin oireisiin ja myös kilpirauhasen epätasapainoon.

Homeopatiaa PMS:ään

Homeopatia on tehokasta kuukautista edeltäviä oireita hoidettaessa ja yleensäkin hormonaaliseen tasapainotukseen. 90 % PMS:stä kärsivistä naisita kokivat Homeopaattisesta hoidosta olevan helpotusta vaivoihinsa (P=0.048) Kaksoissokotetun, randomisoidun ja plasebo-kontrolloidun tutkimuksen mukaan Homeopaattinen hoito vähensi poissaoloa työstä ja muiden lääkkeiden käyttöä PMS-kivuissa (8).

Homeopatiaa menopaussiin

Homeopatia valitaan yhä useammin menopaussioireiden hoitoon. Monet ovat ensin kokeilleet hormonikorvaus-hoitoa, mutta ovat kokeneet joko liikaa sivuoireita, eivät saaneet apua ollenkaan tai eivät ole halunneet jatkaa sitä muista syistä.

Vaihtoehtoisia hoitoja käytetään yleisesti menopaussioireiden hoitamiseen. Yleensä naiset kokevat ne hyviksi. 850 45-65 vuotiaalle naiselle tehdyn kyselyn mukaan 76% käyttää vaihtoehtoisia hoitoja (9). Heistä 22% menopaussi-oireisiin. 89 % koki näistä hoidoista olevan apua.

Tutkimuksen mukaan 80 % Homeopatialla hoidetusta naisesta koki merkittävää paranemista kuumissa aalloissa, väsymyksessä, nukkumisongelmissa, päänsäryissä ja psykologisissa oireissa (10).

Myös toisen tutkimuksen mukaan vaihdevuosioireiden ja masennuksen hoito Homeopatialla on osoittautunut tehokkaaksi. Tutkimusraportti pre- ja postmenopausaalisilla naisilla tehdystä tutkimuksesta on julkaistu arvostetussa lääketieteen julkaisussa.

Tutkimus on satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus ja se tehtiin julkisen terveyshuoltoon kuuluvassa sairaalassa Mexicossa. Kohderyhmänä oli 133 pre- ja postmenopausaalista naista, joilla oli diagnosoitu vakava masennus. Kuuden viikon hoitojakson jälkeen voitiin todeta, että Homeopaattinen lääkitys oli selkeästi lumelääkettä tehokkaampi. Masennusoireisiin tehosi sekä homeopaattinen, että perinteinen masennuslääke, mutta vaihdevuosioireisiin tehosi ainoastaan homeopaattinen lääkitys. Tutkimuksessa määrättiin homeopaattisia valmisteita yksilöllisen oirekuvan mukaan.

Tässä linkissä vielä lisää tutkimuksia.

Vaihdevuosioireisiin vaikuttavia valmisteita löytyy Homeopaattisesta materia medicasta eli lääkeaineopista kymmenittäin. Hyvin koulutettu Homeopaatti osaa valita niistä Sinun yksilölliseen tilanteeseesi ja kokonaisoirekuvaasi parhaiten sopivan.

 

Homeopatiaa rintasyövän hoidon jälkeisiin kuumiin aaltoihin

Ennenaikaiset vaihdevuodet voivat johtua kemoterapiasta, sädehoidosta tai muista hoidoista, joita käytetään nuorten naisten rintasyövän hoidossa. Kuumat aallot ovat yleisimpiä niistä seuranneita oireita (11). Nämä oireet voivat heikentää elämänlaatua huomattavasti. Yleisesti käytettävät hormonikorvaushoidot eivät sovi näille naisille, koska ne lisäävät syövän uusiutumisen riskiä.

Homeopatia voi auttaa vaihtoehtoisena hoitona kuumiin aaltoihin rintasyövän hoidosta johtuneesta ennenaikaisessa menopaussissa (11-15).

Tarkasteltaessa 12 tutkimusta menopaussiin liittyvistä oireista huomataan täydentävien hoitomuotojen, kuten Homeopatian vähentävän merkittävästi kuumien aaltojen esiintymistä ja voimakkuutta, tasoittavan mielialanvaihteluita sekä vähentävän väsymystä ja ahdistusta (13).
Tutkimusten mukaan vaihtoehtohoidoilla ei havaittu olevan sivuvaikutuksia.

Englannin kansallisessa Homeopaattisessa sairaalassa tehty tutkimus osoitti Homeopatian olevan tehokas kuumien aaltojen hoidossa menopausaalisilla naisilla ja rintasyöpäpotilailla (14). Tutkimus totesi hoidon tehokkuuden sekä niillä naisilla, jotka käyttivät hormoneita rintasyöpäänsä, että niillä, jotka eivät käyttäneet.

Homeopatia vähensi oireita kuumista aalloista kärsivillä leikkauksin, kemoterapian ja säteilyhoidon läpikäyneillä rintasyöpäpotilailla (15). Nämä naiset kokivat kokonaisvaltaissen terveydentilansa ja elämänlaatunsa kohentuneen vielä vuoden kuluttua Homeopaattisesta hoidosta. Vaikutus oli erityisen merkittävä naisilla, jotka eivät käyttäneet perinteisiä hormonihoitoja. Tämä kuumista aalloista kärsivien naisten tutkimus on Amerikassa tehty, satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus.

Homeopatiaa hedelmällisyyteen

Lisääntyvä määrä pariskunnista kohtaa vaikeuksia hedelmällisyyden kanssa. Se voi johtua kummasta tahansa, siksi molemmat olisi hyvä tutkia syyn löytämiseksi.
Naisilla yleisiä syitä hedelmättömyyteen voi olla hormonaalinen epätasapaino, polycystiset munasarjat (PCO), endometrioosi, ja miehillä huono sperman laatu. Monissa tapauksissa mitään selittävää syytä ei löydy.

Homeopaattista hoitoa on käytetty paljon hedelmättömyyden hoitamisessa. Kokonaisvaltaisessa hoidossa otetaan huomioon laajempi näkökulma tilanteeseen (16). Homeopatia voi auttaa jopa 60% pareista hedelmöittymään (17).

Tutkimuksessa todettiin Homeopatialla olevan positiivista vaikutusta hedelmällisyyteen 38 naisella 67:stä (57 %) (18). Positiiviset vaikutukset havaittiin paitsi raskauden alkamisena, myös monissa muissa raskauden mahdollistavissa tekijöissä, kuten kuukautiskierron tasaantumisessa (sekä spontaanina vuodon alkamisena, että kierron lyhenemisenä), hormoneiden tasapainottumisena (luteraalivaiheen progesteroni) ja aikaisempana ovulaatona.

Homeopatia voi auttaa endometrioosiin

Endometrioosi on yksi yleisimpiä hedelmättömyyden syitä. Se aiheuttaa yleensä myös kipuja, runsaita kuukautisia, kroonisia kipuja ja kuukautishäiriöitä. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että Homeopatia on yksi sen hoitamiseen käytetyistä vaihtoehtohoidoista, jonka naiset ovat kokeneet hyödyllisenä (19).

Endometrioosikipujen hoidossa satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus löytyy täältä. Sen mukaan kliinisin perustein annettu Homeopaattisesti potensoitu Estrogeeni vähensi merkittävästi endometrioosista kärsivien kipuja.
Endometrioositaipumuksen hoitaminen on kuitenkin yksilöllisemmän rakennehoidon paikka ja vaatii siis vastaanottokäynnin hyvin koulutetun Homeopaatin luona. Endometrioosin katoamisesta Homeopaattisen hoidon aikana on runsaasti hyviä kokemuksia.

Homeopatia parantaa spermanlaatua

Hedelmättömyys voi johtua myös miesten vaivoista, esimerkiksi sperman laadun heikkoudesta. Tästä kärsivät miehet käyttävät täydentäviä ja vaihtoehtoisi hoitoja, kuten Homeopatiaa (20).
Sperman laadun todetttiin parantuneen 45 hedelmätöntä miestä kattavassa tutkimuksessa (21). Merkittävin muutos löydetiin sperman tiheydestä ja hyvien siittiöiden määrästä. Potilaiden mentaalisen voinnin raportoitiin myös kohentuneen huomattavasti. Sillä ei ollut merkitystä, olivatko miehet stressaantuneita tai kärsineet lapsettomuudesta jo pitkään.

Linkki artikkeliin: Complementary therapies help boost fertility

Fibromyalgia

Fibromyalgia on tyypillisimmin naisten sairaus. Tutkimukset ovat todistaneet Homeopaattisen hoidon tehon kipujen vähentämisessä ja parantavan elämänlaatua (22, 23).

Synnytyksenjälkeisen psykoosin hoito Homeopatialla - linkki tutkimukseen

Homeopatia on turvallinen ja tehokas valinta terveytesi hyväksi

 

Referenssit:

1. Beal MW. Women’s use of complementary and alternative therapies in reproductive health care. J Nurse Midwifery. 1998 May-Jun;43(3):224-34.
2. Viksveen P, Steinsbekk A. Changes in patients visiting a homeopathic clinic in Norway 1994-2004. Homeopathy (2005) 94, 222-228.
3. Bornhöft et al. Effectiveness, Safety and Cost -Effectiveness of Homeopathy in General Practice – Summarized Health Technology Assessment. Forsch Komplementärmed 2006;13(suppl 2):19-29.
4. Adler M. Efficacy, safety of a fixed-combination homeopathic therapy for sinusitis. Adv Ther 1999; 16: 103–111.
5. Dantas, F. & Rampes, H. 2000. Do Homeopathic Medicines Provoke Adverse Effects? A Systematic Review. British Homeopathic Journal. 2000; 89: 70-74.
6. Thompson 2004. A preliminary audit investigating remedy reactions including adverse events in routine homeopathic practice. Homeopathy 93;203-209
7. Kaplan B. Homoeopathy: 2. In pregnancy and for the under-fives. Prof Care Mother Child. 1994 Aug-Sep;4(6):185-7.
8. Yakir M, Kreitler S, Brzezinski A, Vithoulkas G, Oberbaum M, Bentwich Z. Effects of homeopathic treatment in women with premenstrual syndrome: a pilot study. Br Homeopath J. 2001 Jul ; 90(3), 148-53.
9. Newton KM, Buist DS, Keenan NL, Anderson LA, LaCroix AZ. Use of alternative therapies for menopause symptoms: results of a population-based survey. Obstet Gynecol. 2002 Jul;100(1):18-25.
10. Relton C, Weatherley-Jones E. Homeopathy service in a National Health Service community menopause clinic: audit of clinical outcomes. Journal of the British Menopause Society, Vol. 11, No. 2, June 2005.
11. Graf MC, Geller PA. Treating hot flashes in breast cancer survivors: a review of alternative treatments to hormone replacement therapy. Clin J Oncol Nurs. 2003 Nov-Dec;7(6):637-40.
12. Boekhout AH, Beijnen JH, Schellens JH. Symptoms and treatment in cancer therapy-induced early menopause. Oncologist. 2006 Jun;11(6):641-54.
13. Carpenter JS, Neal JG. Other complementary and alternative medicine modalities: acupuncture, magnets, reflexology, and homeopathy. Am J Med. 2005 Dec 19;118 Suppl 12B:109-17.
14. Clover A, Ratsey D. Homeopathic treatment of hot flushes: a pilot study. Homeopathy, 2002 Apr;91(2):75-9.
15. Jacobs J, Herman P, Heron K, Olsen S, Vaughters L. Homeopathy for menopausal symptoms in breast cancer survivors: a preliminary randomized controlled trial. J Altern Complement Med. 2005 Feb;11(1):21-7.
16. Veal L. Complementary therapy and infertility: an Icelandic perspective. Complement Ther Nurs Midwifery. 1998 Feb;4(1):3-6.
17. Viksveen P. Heggemsnes A. Dynamis 2005.
18. Bergmann J, Luft B, Boehmann S, Runnebaum B, Gerhard I. The efficacy of the complex medication Phyto-Hypophyson L in female, hormone-related sterility. A randomized, placebo-controlled clinical double-blind study. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2000 Aug;7(4):190-9.
19. Wienhard J, Tinneberg HR. Alternative treatment possibilities of complaints due to endometriosis. Zentralbl Gynakol. 2003 Jul-Aug;125(7-8):286-9.
20. Oldereid NB, Rui H, Purvis K. Male partners in infertile couples. Personal attitudes and contact with the Norwegian health service. Scand J Soc Med. 1990 Sep;18(3):207-11.
21. Gerhar I, Wallis E. Individualized homeopathic therapy for male infertility. Homeopathy. 2002 Jul;91(3):133-44.
22. Bell IR et all. Improved clinical status in fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies versus placebo. Available at http://rtheumatology.oupjournals.org/cgi/reprint/keh111
23. Fisher P. An experimental double-blind clinical trial in homeopathy. British Homoeopathic Journal 1986; 75; 142-147.

Yhteydenotto

Vastaanottoaikojen tiedustelut alla olevalla yhteydenottolomakkeella tai tekstiviestillä numeroon 044 9889 090

tai laita viesti sähköpostiin

Anna nimesi.
Kirjoita viestisi.